afinitet


afinitet
m affinity nemati -a za have no a. for/to/with (-sklonost, privlačiti); os-jećati afinitet prema feel a. for/to/with
* * *
• affinity
• appetence

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • afinitet — afinìtēt m <G afinitéta> DEFINICIJA 1. razg. a. (za što) privlačnost ili sklonost koju tko osjeća prema nekom predmetu istraživanja, poslu, umjetnosti itd. [imati/nemati afiniteta za umjetnost/prema umjetnosti] b. međusobna privlačnost… …   Hrvatski jezični portal

  • afinìtēt — m 〈G afinitéta〉 1. {{001f}}razg. a. {{001f}}(za što) privlačnost ili sklonost koju tko osjeća prema nekom predmetu istraživanja, poslu, umjetnosti itd. [imati/nemati ∼a za umjetnost/prema umjetnosti] b. {{001f}}međusobna privlačnost dviju osoba… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • afinitetan — afinìtētan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA afinitetna kromatografija biol. metoda razdvajanja bioloških makromolekula na osnovu njihova afiniteta prema određenom prirodnom partneru ETIMOLOGIJA vidi afinitet …   Hrvatski jezični portal

  • blankofori — blankofóri m mn <N blankòfōr, G blankofóra> DEFINICIJA kem. bezbojni fluorescentni spojevi koji imaju afinitet prema vlaknu; optička bjelila ETIMOLOGIJA fr. blanc: bijel + for (i) …   Hrvatski jezični portal

  • elektronski — elèktrōnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na elektrone, koji se zasniva na svojstvima elektrona SINTAGMA elektronska cijev tehn. zataljena staklena cijev s elementima (mreže, ploče i sl.) između kojih teče struja; elektronka; elektronska… …   Hrvatski jezični portal